Sollefteå Filmstudio

En beskrivning av filmstudion, biografen och styrelsen.

Om filmstudion

Sollefteå Filmstudio är en ideell förening som är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios. SFF bildades 1953 och är en fristående ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden och som sprider och visar värdefull film. Det finns ca 100 olika filmstudioföreningar runt om i Sverige. Sollefteå Filmstudio är en av de äldsta i landet och bildades 1955. Som medlem får du hos vår Filmstudio se 6 stycken filmer för 200 kr. Vi har filmvisningar vår och höst.

Filmerna väljs ur en filmlista som SFF fortlöpande uppdaterar under året. Där finns drygt 1600 filmer från alla distributörer i Sverige. Är du intresserad av att vara med och välja film tar du kontakt med oss i styrelsen. Som medlem erbjuds du vidare att delta i kurser och seminarier, filmvisningar samt att delta i resor till utländska filmarkiv. 

Biografen Hullsta Gård

Hullsta gårds teatersalong har nu 419 platser, varav 337 st nere i salongen och 82 st på läktaren.

Den 28 januari 1966 invigdes Hullsta Gårds biograf med den femfaldigt Oscarsbelönade filmen Mary Poppins som dragplåster. Biljetten kostade då 4.25 kr. 

Kommersiella visningar förekom i teatersalongen t o m år 1994 då styrelsen för Hullsta Gård tvingades lägga ner biografen pga bristande lönsamhet.

2008 köps en ny filmduk + nya objektiv till projektorn av Hullsta Gård. Filmstudions verksamhet räddas därmed kvar på Hullsta Gård. 

2011 visas filmstudions filmer på DVD/Bluray istället för på 35mm film.

2019 uppgraderas Hullsta Gårds projektor till en ny digital s k 2K-projektor från Sony. Även ljudsystemet från Dolby uppgraderas. Pga licensproblem kan filmerna ännu inte visas från hårddisk (DCP), utan filmerna visas från DVD/Bluray. En inställning i projektorn gör dock att filmerna nu kan visas i större format som i stort sett motsvarar filmer som visas från hårddisk.

Hösten 2021 visas den första filmen i det digitala DCP-formatet , där filmen överförs till projektorn från en hårddisk. Filmen som visades var den franska filmen "Vi två". I fortsättningen kommer filmerna att visas både som DVD/Bluray och i DCP-format. 

Våren 2022 har Sollefteå Filmstudio i samarbete med Hullsta Gård införskaffat hårdvara till ett system kallat Filmdist. Anslutna filmbolag kan hädanefter ladda upp filmen till en speciell hårddisk direkt i maskinrummet. Hullsta Gårds personal överför därefter filmen i DCP-format till projektorns hårddisk. Den första filmen som visades i det systemet var filmen ”Världens värsta människa”.


Styrelsen

Vill du arbeta aktivt i filmstudion får du gärna ta kontakt med någon i styrelsen. Sollefteå Filmstudios styrelse består för närvarande av följande personer.

Ordförande

Kerstin Svensson,

, 0702561603

Kassör

Rolf Norlén,

, 0706839009

Sekreterare

Elsa Hörling,

, 0702350890

Ledamot

Ingrid Wikström,

, 0706094221

Ledamot

Bertil Sundqvist,

, 0706835068

Ledamot

Kerstin Tåqvist,

, 0706216982