Information

Om filmstudion

Sollefteå Filmstudio är en ideell förening som är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios. SFF bildades 1953 och är en fristående ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden och som sprider och visar värdefull film. Det finns ca 100 olika filmstudioföreningar runt om i Sverige. Sollefteå Filmstudio är en av de äldsta i landet och bildades 1955. Som medlem får du hos vår Filmstudio se 6 stycken filmer för 200 kr. Vi har filmvisningar dels på våren och dels på hösten.

Filmerna väljs ur en filmlista som SFF publicerar en gång om året. Där finns drygt 1600 filmer från alla distributörer i Sverige. Är du intresserad av att vara med och välja film tar du kontakt med oss i styrelsen. Som medlem erbjuds du vidare att delta i kurser och seminarier, filmvisningar samt att delta i resor till utländska filmarkiv. 

Styrelsen

Vill du arbeta aktivt i filmstudion får du gärna ta kontakt med någon i styrelsen. Sollefteå Filmstudios styrelse består för närvarande av följande personer.

Ordförande

Ingrid Wikström,

0620-40346

Kassör

Rolf Norlén,

, 0706839009

Sekreterare

Per-Anders Hörling,

062014613